Αμύγδαλο ψημένο αλατισμένο

Το ψημένο αλατισμένο αμύγδαλο είναι άριστη πηγή ασβεστίου.

Παραγωγή:

Ελληνικό προϊόν

Περιγραφή

Το ψημένο αλατισμένο αμύγδαλο είναι άριστη πηγή ασβεστίου.