Αμύγδαλο ψημένο αλατισμένο

Το ψημένο αλατισμένο αμύγδαλο είναι άριστη πηγή ασβεστίου.

Περιγραφή

Το ψημένο αλατισμένο αμύγδαλο είναι άριστη πηγή ασβεστίου.